copyright © 2015
OORSPRONG ADVOCATEN

Kwaliteit en betrokkenheid

Oorsprong Advocaten is een kantoor dat zich onderscheidt in kwaliteit en betrokkenheid. Wij staan zowel particulieren als zakelijke cliënten bij. Het is onze overtuiging dat iedereen recht heeft op goede rechtshulp, ongeacht het inkomen van onze cliënten.
Wij kunnen voor u een aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand indienen. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt of u daarvoor in aanmerking komt.
Wij hebben elke dinsdag van 16.00 tot 18.00 uur een inloopspreekuur voor een gratis eerste juridisch advies van maximaal 30 minuten.