Contact

Oorsprong Advocaten

Adres tot 1 mei 2023
Niasstraat 1
3531 WR  Utrecht

Let op, wij gaan verhuizen! Lees meer ...

Vanaf 1 mei 2023 zijn wij gevestigd op:
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET  Utrecht

T   030 275 33 88
F   030 271 86 00
E  


Algemene VoorwaardenKlachtenregeling


Oorsprong Advocaten heeft twee klacht­functionarissen: Cecile Suurmeijer en Cheryl Lucassen. Als u een klacht hebt over onze dienstverlening, zal een van de klacht­functio­narissen op constructieve wijze uw klacht proberen af te handelen binnen een redelijke termijn. U kunt bij het secretariaat informatie opvragen over onze klachten­regeling.