Asiel- en vreemdelingenrecht

Oorsprong Advocaten zet zich in voor vreemdelingen die in Nederland asiel aanvragen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een asielvergunning als zij te vrezen hebben voor vervolging in hun eigen land op grond van politieke overtuiging, ras, religie, nationaliteit of het behoren tot een sociale groep. Daarnaast kunnen zij in aanmerking komen voor een asielvergunning als zij bij terugkeer naar hun eigen land een reëel risico lopen op een onmenselijke behandeling. Dit is gebaseerd op het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens.

Voorafgaand aan de asielprocedure krijgen asielzoekers een advocaat toegewezen. Oorsprong Advocaten heeft gespecialiseerde advocaten om asielzoekers bij te staan gedurende de asielprocedure.

Daarnaast staat Oorsprong Advocaten vreemdelingen bij die in Nederland een reguliere verblijfsvergunning willen aanvragen, bijvoorbeeld voor gezinshereniging, studie, werk, het ondergaan van een medische behandeling of als EU-onderdaan.

Onze advocaten zijn verder ook gespecialiseerd in vreemdelingenbewaring en naturalisatierecht.


Onze rechtsgebieden