Huurrecht

U kunt bij Oorsprong Advocaten terecht met al uw vragen over de huur of verhuur van een woonruimte. Wij maken geen onderscheid tussen huurders en verhuurders en staan u bij in uiteenlopende zaken. U wilt bijvoorbeeld advies over achterstallig onderhoud, overlast of de huurprijs van een woonruimte.

Ook geven wij u advies over uw rechten en plichten als huurder of verhuurder, over de huurovereenkomst, onderverhuur en medehuur, huurverhoging of -verlaging, servicekosten, een waarborgsom, aanbrenging van verbeteringen, renovatie, opzegging van de huurovereenkomst, ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming.

Indien het niet mogelijk blijkt om in overleg met de huurder of verhuurder uw problemen op te lossen en een procedure noodzakelijk is, kan Oorsprong Advocaten u ook hierin bijstaan. Wij doen dit met volledige inzet en betrokkenheid.


Onze rechtsgebieden