Sociaal zekerheidsrecht

Als u een probleem hebt met uw uitkering, kunt u terecht bij Oorsprong Advocaten. U kunt daarbij denken aan een uitkering bij werkloos­heid, arbeids­ongeschikt­heid of ziekte, kinder­bijslag, AOW, uitkeringen van nabestaanden, studie­financiering en toeslagen die u van de Belasting­dienst Toeslagen ontvangt. Maar ook bij problemen met een bijstands­uitkering, zorg voor gehandi­capten of ouderen kunnen wij u bijstaan.

Het sociaal zekerheidsrecht is een complex rechtsgebied, waarbij wettelijke regels voortdurend veranderen. Oorsprong Advocaten is gespecia­liseerd in het sociaal zekerheids­recht en op de hoogte van de actuele regels en juris­prudentie. Wij staan u op een deskundige wijze bij in het maken van bezwaar of beroep tegen de weigering, intrekking of korting van een uitkering.


Onze rechtsgebieden