copyright © 2015
OORSPRONG ADVOCATEN

Klachtenregeling

Oorsprong Advocaten heeft twee klachtfunctionarissen, te weten Cecile Suurmeijer en Cheryl Lucassen. Als u een klacht hebt over onze dienstverlening zal één van de klachtfunctionarissen op constructieve wijze uw klacht proberen af te handelen binnen een redelijke termijn.
U kunt bij het secretariaat informatie opvragen over onze klachtenregeling.